اسِِــــیــــــر عـــــــشــــق

عــــاشــــقانه ها

مرد بودن قـــانـــون دارد!
مرد بودن قـــانـــون دارد!
الکے نیستـ !
بایـد محکمـ باشے ،
متیـن باشے ،
یکـ دل باشے و یکـ رنگـ !
بایـد با تمامـ توانتـ تکیـﮧ گاهـ شوے !
بایـد درد دل بشنوے !
آرامش ببخشے !
بایـد بغـض هایتـ را بخورے ...
بایـد سنگیـن باشے !
یاد بگیرے پـدرے کنے !
زمیـن بایـد لذتـ ببرد از اینکـﮧ گامهاے تــو را مے پذیرد !
و پر رنگـ تر از همـﮧ ے ایـن ها، بایـد مـرد باشے !


♥ شنبه 1393/06/15 ساعت 5:30 PM توسط Yu S eF

قلب عزیزمقلب عزیزم

لطفا خفه شو و تو همه کار ها دخالت نکن

همین که خون پمپاژ میکنی کافیه

اگه هم خسته شدی اجباری به کار نیست


♥ شنبه 1393/06/15 ساعت 5:27 PM توسط Yu S eF

سلامتیه حرفایی که
سلامتیه حرفایی که نه میشه اس ام اس کرد !

نه تو چت تایپ کرد !

نه میشه پای تلفن گفت !

حرفایی که فقط مال وقتیه !

که تو رو در آغوش دارم


♥ شنبه 1393/06/15 ساعت 5:21 PM توسط Yu S eF

به سلامتــــی دختـــــــــــــــر


به سلامتــــی دختـــــــــــــــری
که وقتــــی عشقشو می بینـــه دلش پــر میکشـــه بپــره تو بغلــش
ولی نجــابتش نمیـــذاره...
به سلامتــــــــــی پســـــــــــری
که حتی یه بارم به خودش اجازه نداد
دستــش به عشـقش بخوره...
ولی پاش بیفتـــه دستـاشو واسه عشقش میده 


♥ شنبه 1393/06/15 ساعت 4:53 PM توسط Yu S eF

یه دوسـتت دارم هایییه دوسـتت دارم هایی ام هست

میـدونی دروغــــه ها

ولـــی قــلبـــت

واســــه بــــاورش

بـــه عـــقـلــت

التمــــاس میکـــنه


♥ شنبه 1393/06/15 ساعت 2:42 AM توسط Yu S eF

בر خاطری کـﮧ تو هستـے
בر خاطری کـﮧ تو هستـے
בیگران
محکومنـב بـــﮧ فراموشـے !
این را بــﮧ همــﮧ بگو ...!


♥ شنبه 1393/06/15 ساعت 2:37 AM توسط Yu S eF

مرادرآغوش بگیر‎مرادرآغوش بگیر‎
آغوش تو بوی عشق می دهد‎
بوی خوش دوستت دارم ‎
ومن چون پیچکی ظریف تنهامانده درباد‎
میپیچم باتمام وجودم ‎


♥ شنبه 1393/06/15 ساعت 1:8 AM توسط Yu S eF

از تــــو چه پنهاناز تــــو چه پنهان ،
گاهی آنقدر خواستنی می شوی
که شروع می کنم به شمارش تــک تــک ثانیه ها
برای یک بار دیگر دیدن ،
تـــــــــــو … :( :)


♥ شنبه 1393/06/15 ساعت 1:4 AM توسط Yu S eF

چــــــــــایت را تلــــــــخ ننـــــــــوشچــــــــــایت را تلــــــــخ ننـــــــــوش،

کافی ســـــــــــــــت صــــــــــــدایم کنی…

تا تمام قــــــــــندهای دلــــــــــم را برایت آب کـــــــــــــــنم…


♥ شنبه 1393/06/15 ساعت 1:3 AM توسط Yu S eF

شــــاد بمان


پاکی برف


مرا به یاد تو انداخت

دل تو سبز

لبت سرخ

و روزهایت شیرین

تو دگر غصه نخور

دعایش با من

تو فقط شاد بمان


برچسبـهـ ـا :
مطلب عاشقانه, شاد بمان

♥ شنبه 1393/06/15 ساعت 0:26 AM توسط Yu S eF